Bestuur


Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:


Voorzitter: Frank de Bruijn
Secretaris: Pim Janssens
Penningmeester: Tim Koomen
Wedstrijdsecretaris: Peter van Dijk
Algemeen Bestuurslid: Geert van Leeuwen