Clubgeschiedenis

TIAN (Tafeltennis in Arnhem Noord) is begin 2013 voortgekomen uit een fusie van de verenigingen TIOS (Tafeltennis is Onze Sport) en Oldra (Oud Leerlingen Dr. Ariens school). 

Tafeltennisvereniging TIOS was zelf weer een fusievereniging van Samen op Stap (opgericht 1936) en vereniging ’t Balletje. De eerste jaren beschikte TIOS niet over een vaste zaal waar gespeeld kon worden. In die tijd huurde men per avond voor 10 cent een zaaltje in het KAB-gebouw, waar dan werd getafeltennist. Uiteindelijk kreeg men wel de beschikking over een vaste gymzaal aan de Bouriciusstraat. Op die  gebrekkige locatie zonder douches en kantine, werd tot 1975 gespeeld. Daarna verhuisde TIOS naar een locatie aan de Roompotstraat in de wijk Presikhaaf, waar met medewerking van de gemeente een eigen clubhome werd gebouwd. Op dat moment was TIOS de eerste en enige Arnhemse tafeltennisvereniging met een eigen home. 

De vereniging Oldra was opgericht door oud-leerlingen van de Dr. Ariens school en bestond sinds 1950. De tafeltennisafdeling is in 1960 opgericht. Lange tijd heeft de club in de gymzaal van de school gespeeld. Eerst aan de Weerdjesstraat en later aan de Lekstraat in Presikhaaf. In 1988 heeft Oldra een eigen zaal weten te realiseren op de Geitenkamp. Deze zaal werd verbouwd om zo op twee verdiepingen te kunnen spelen.
In 2006 moest de zaal en de naastgelegen school worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Oldra heeft toen tot de fusie met TIOS in 2013 gespeeld in een zaal van de voormalige Saksen-Weimar kazerne.