Aansprakelijkheid vervoer

Aan: Alle leden van TIAN en de ouders van jeugdleden TIAN
Betreft: aansprakelijkheid bij ongevallen tijdens vervoer naar wedstrijden

Beste leden en ouders van jeugdleden,

In het bestuur van TIAN is de aansprakelijkheid van de vereniging van TIAN en de vrijwilligers besproken. Leden van TIAN en vrijwilligers die onder auspiciën van TIAN activiteiten verrichten zijn via de NTTB verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid, voor zover deze direct verband houden met tafeltennisactiviteiten dan wel verenigingsactiviteiten.

Letsel en schade ontstaan tijdens het vervoer naar wedstrijden zijn NIET verzekerd. De aansprakelijkheid van de vervoerder jegens de reiziger is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 8, afdeling 4, artikel 80 en verder). Veel bestuurders hebben zich verzekerd voor deze aansprakelijkheid middels een inzittendenverzekering die tegen beperkte meerkosten kan worden afgesloten bij de autoverzekering (circa €5 per maand). Indien de bestuurder zo’n inzittendenverzekering heeft, wordt doorgaans ontstane schade door letsel sneller afgehandeld. Indien de bestuurder geen inzittendenverzekering heeft, dan dient de benadeelde de bestuurder zelf aansprakelijk te stellen voor de letselschade.

Het bestuur van TIAN treft geen aanvullende maatregelen met betrekking tot dit risico. Het is aan de leden van TIAN en de ouders van jeugdleden om hier zelf afspraken over te maken. Het staat iedereen vrij om elkaar aan te spreken op rijstijl, het al of niet nuttigen van alcohol door de bestuurder, de staat van het voertuig enz. Het gebruik maken van elkaars vervoersdiensten is, net zoals in het dagelijks verkeer, ieders eigen keuze.

Het Bestuur van TIAN
Arnhem
18 maart 2019.